inside-pic

ציפוי אפוקסי לבטון כללי

SL EPOCRETIN הינה מערכת אפוקסי המתאימה למשטחי בטון רגיל, למפעלי מזון, היי-טק, מחסנים ומפעלי פרמצבטיקה.
ניתן ליישם את המערכת בעוביים שונים בצירוף אגרגטים מתאימים או/ו רשתות חיזוק. המערכת הינה דו קומפוננטית ותכונותיה עיקריות: עמידות בפני שחיקה, נגיפה ושוק טרמי, הדבקות מצוינת לתשתת, חוזק פנימי גבוה, חדירות נמוכה לנוזלים, ללא ריח.

ניתן לקבל את הציפוי בכל גוון לפי RAL

ral
הצהרת נגישות
אמירים אפוקסי - משרדים והנהלה מושב בני ראם טל. ראשי: 077-4604209 נייד מכירות:050-5260618 דוא"ל: amirim.decor1@gmail.com
הצהרת נגישות
אמירים אפוקסי - מושב בני ראם טל. ראשי: 077-4604209 נייד:050-5260618 דוא"ל: amirim.decor1@gmail.com

צור קשר
טלפון 050-5260618